5 ötlet lelki feltöltődésre

Az ember vágyik a pihenésre, lelki feltöltődésre. Összegyűjtöttünk pár ötletet, ami által (ismét) közelebb kerülhetünk a jó Istenhez.

5 ötlet lelki feltöltődésre

1.
A mindennapi feltöltődés része a Szentírás-olvasás.
Jézus életével Valtorta Mária is foglalkozott
„Az Evangélium, ahogy nekem kinyilatkoztatott” c. művében.
Az eredeti 10 részes sorozat 35 könyvre van szétbontva. Az első kötetben leírja Szűz Mária születését, életét, majd Jézus születését. A további könyvek Jézus életével, tanításával, szenvedéstörténetével, halálával és feltámadásával foglalkoznak. A könyv olvasása közben csodálatos módon megjelenik Jézus kora, az emberek, a történések. Jézus feltámadása után az ősegyház élete. Érdekessége a sorozatnak, hogy összehasonlítható az eredeti Szentírási részekkel.

2.

A katolikus egyházban különösen a böjti időszakban egy sajátos szertartást végzünk, a keresztúti ájtatosságot. Jézus kínszenvedésének történetét többféle imádságban átelmélkedhetjük. Ehhez nyújt segítséget
a Lélekmentő füzetek sorozat 21. része:
Keresztút és elmélkedések Jézus Szent sebeiről.

Jézus kínszenvedésének elmélkedéséhez segítséget nyújtanak még a következő kiadványok:

Imák Jézus Krisztus drága Szent Véréhez
„Sebeim kincse a tietek” A mi Urunk Jézus Krisztus szent sebeinek tisztelete
Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzér a te mentséged
Jézus azt akarja, hogy Szent Fejét, mint az isteni Bölcsesség Székhelyét tiszteljük
A boldogság titka

Krisztus arca a turini leplen

3.

Az Oltáriszentség hitünk középpontjában áll. Elmélkedésre ajánljuk:
Katona István: A szentek köztünk járnak
– Lélekmentő füzetek 13. Az Eucharisztiáról
– Lélekm. füzetek 14. A legméltóságosabb Oltáriszentség és a szentek

4.

 A szentek élete, munkássága által jutunk az Istenhez.
Egyes szentek életével foglalkozó könyvek:

Pl. – Sienai Szent Katalin: Dialógus
Szent Ágoston: Vallomások
Szent Mónika élete
Szent Margit legendás könyve
Árpád-házi Szent Erzsébet élete

– A Lélekmentő füzetek sorozatban megtalálhatóak a szentek élete
– továbbá különböző imafüzetek vannak a szentekhez

5.

A stigmatizáltak azok, akik megkapták Urunk, Jézus Krisztus szent sebeit. Az ő életükön keresztül is Jézus megváltó művében részesülhetünk:

Szent Pio atya a titokzatos karizmatikus
Találkozásom Pio atyával
Új idők apostola – A stigmatizált Galgóczy Erzsébet

+1 ötlet:

Tulajdonképpen mindenkit más szólít meg.

Más a lelkiállapotunk, más lelki élményre van szükségünk.

Érdemes betérni egy keresztény könyvesboltba, hogy valami újdonságot vegyünk.

Mielőtt vásárolnánk kérjük a Szentlelket,
hogy vezessen minket, mit szán nekünk.