A szeretet nem ismer határt – könyv Galgóczy Erzsébetről

1,800 Ft

ELŐSZÓ

VIII. Orbán pápa dekrétumával összhangban alávetjük magunkat a legfőbb Egyházi Hatóság ítéletének és az e könyvben előforduló csodás jelenések közlése által nem óhajtjuk végső döntését megelőzni.

Az Egyház megszüntette még el nem bírált magánkinyilatkoztatásokkal foglalkozó sajtótermékek
kiadására és terjesztésére vonatkozó tilalmat. (Az 1399. és 2318. kánon hatályon-kívüli helyezését lásd: A. A. S. 5816-1966. dec. 29-i számban). 1966. nov. 15-én a Szent Kongregáció lehetővé tette az ilyen kiadványok IMPRIMATUR nélküli kiadását és terjesztését.

A legújabb kiadás elé

Ez a könyv két kiadvány nyomán született, amelyek régen elfogytak. Az alapot „A SZERETET NEM ISMER HATÁRT” című összeállítás 2003-as 3. kiadása képezi. A kiadója: Two Hearts Books and Publishers, California. E kötetnek minden részletét most közzétesszük újra teljesen változatlan formában, kivéve a befejező imádságok utolsó két oldalát, amelyen némi változtatást végeztünk.

A fenti könyvet időben megelőzte Galgóczy Erzsébetről Kiss Mária Hortenzia kötete, amelynek cime „ÚJ IDŐK APOSTOLA – A STIGMATIZÁLT GALGÓCZY ERZSÉBET”.

Azokat az oldalakat, amelyeket ebből a munkából beillesztettünk „A SZERETET NEM ISMER HATÁRT” cimű kötetbe, az eltérő betűtípus jelzi, illetve lábjegyzetben közöljük, hogy hányadik oldalról emeltük be a szöveget – változtatások nélkül.

Dr. Gál Péter

Kategória:

Leírás

Magánkiadás:  dr. Gál Péter atya 

Méret: 21 cm x  14,8 cm

OlDALSZÁM: 233